Η Εταιρεία μας

 

H Εταιρεία μας

H ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ.

H «ΡΟΥΝΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ» προσεγγίζει το κάθε έργο, ανεξαρτήτως μεγέθους, με αφοσίωση και πάθος, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της ποιότητας, με σκοπό να ικανοποιεί τις ανάγκες, των πελατών της. 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται στην εξασφάλιση, οργάνωση και συνεχή βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των προϊόντων μας, έτσι ώστε να παρέχουμε εξατομικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες μας, μέσω:

 • της εξασφάλισης των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μεθόδων πώλησης και παροχής υπηρεσιών
 •  της εκπόνησης άρτιων επιστημονικά υπηρεσιών
 •  της συνεχούς και διαρκούς αναβάθμισης της τεχνογνωσίας και της ποιότητας του εξοπλισμού, των προϊόντων μας και των συνεργατών μας. 
 • της επικοινωνίας με τον πελάτη έτσι ώστε να αναπροσαρμόζονται οι τρόποι και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε ανάλογα με τις αλλαγές των αναγκών τους
 • της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων που διαχειριζόμαστε 
 • της προσπάθειας ελαχιστοποίησης των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας
 • της δέσμευσης για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Ακολουθώντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • την διαρκή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών μας 
 • την μείωση των παραπόνων των πελατών μας
 • τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας
 • τη συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων 
 • τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας

 

"ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ"